ပြတိုက် ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ရန်ကုန်မြို့ နှင့် နတ်မောက်မြို့ တို့ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ပြတိုက်အား အွန်လိုင်းမှ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ပြီး ဝင်ရောက်ရန် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီး မှတ်ပုံတင်အမှတ်အား မှတ်သားထားရန်လိုအပ်ပါသည်။